Top banner
 
 
 
 
CURRICULUM VITAE (Verslag2)
 
Verslag interview 20september 2016

Francis Mathilda en Elton-John Sophia
Pro-Info Krioyo CBA

Interview dinsdag 20 september 2016 CBA

Politieke bom

We begonnen over de politiek in het algemeen.
Politici hebben door de jaren heen bewezen dat ze hun beloftes niet waar kunnen maken. Ze beloven in de verkiezingsstrijd gouden bergen en als men dan zit zal er niets van die beloftes uitkomen. Dit wordt keer en keer bewezen. Uit gesprekken met deze politici blijkt alsmaar dat ze niets kunnen doen en uit moeten voeren wat er van boven wordt opgelegd.

Er volgde een vraag van waarom kunnen de politici hun beloftes niet nakomen.
Waar ik op antwoordde dat ze allemaal onder druk staan van hogerhand. We zagen dat bij onder andere mevr Leeflang die zogenaamd alles deed en eigenlijk niets heeft gedaan en nu weer met bergen vol beloftes komt voor de gepensioneerden. Allemaal gouden eieren die vervliegen als ze zitten.

Ik vervolgde met de woorden dat;
De politiek is niet democratisch en ik gaf als voorbeeld dat de winnende partij veelal niet komt zitten.
Ook haalde ik het gesprek aan, waar ik getuige van was, op het Wilhelminaplein waar een man en een vrouw beiden parlementariërs op papier zetten dat MFK gaat winnen maar welke partijen in de regering gaan komen en er werkelijk geplaatst gaan worden.

Er kwam een vraag binnen over wat er met de overname van de tijd heer Schotte gebeurde en kwamen we op de staatsgreep die gedaan werd op heer Schotte en dat mede geholpen en geregistreerd door Nederland en de PAR. Ik noemde het een "ordinaire staatsgreep". Het was overduidelijk vanuit welke hoek deze kwam. Want zie daar, wie ging er allemaal zitten in die heerlijke stoel?

Op de vraag waarom ik met die informatie nu pas kwam antwoordde ik;
Dat dit alles al lang beschreven staat in mijn gratis te downloaden boeken. Het is niets nieuws maar de mensen willen niet luisteren en ook de pers geeft geen gehoor aan mijn roepen.

Ik vertelde dat ik met diverse politici en mensen praat en dat onder vier ogen mits ze willen en het lef hebben. Ik haalde aan dat ik een gesprek had met bijvoorbeeld de heer Brinkman van PVV Nederland en waar daar voor heer Brown niet op kwam dagen. Ik werd verzocht door heer Brinkman om een politieke partij op te richten om zo Curaçao onafhankelijk te maken en te bewijzen dat het een boevenbende is zoals hij alsmaar stelde. Er was Nederlands geld beschikbaar en opleidingen zouden ook betaald worden door PVV. Na mij kwam er een vertegenwoordigster van heer Wiels! En dat was de reden waarom heer Wiels veel naar Nederland af reisde voor zowel opleiding als geld innen voor zijn partij. Toen ik dat meldde bij heer Wilders werd kort daarna heer Brinkman uit de partij gezet.

Ook haalde ik de rol van partij PAR aan en heb ook gesproken over dat PAR wilde dat ik bepaalde zaken ging schrijven via de lokale pers om zo zaken te manipuleren.

Toen heer Wiels allemaal schreeuwde over aanpak van corruptie speelde ik de beerput UTS aan hem door. Ik had in een gesprek met hem aangehaald dat als hij werkelijk de corruptie aan wilde pakken daar maar eens moest gaan beginnen. Helaas begreep hij niet wat de ware beerput was en heer Wiels ging er te diep op in en ging wroeten in te zware zaken zonder dat hij de juiste protectie had.

Weer kwam wederom de vraag, waarom nu;
Het antwoord was dat ik al maanden geboycot word door de lokale pers en dat er maar twee personen zijn die mij durven te interviewen, dat zijn de heer Mathilde en de heer Andrade (Fiesta)
Ik word door alle pers geboycot, van TV tot dagbladen en journalisten.

Verder is duidelijk dat ik als een rode lap fungeer en dat wat ik ook naar buiten breng of wil inbrengen dat men het af moet breken. Mijn kleur schijnt nog steeds een punt te zijn dat terwijl ik wel diegene ben die alsmaar zijn nek uit steekt! Ik kan helaas geen yu di korsou zijn maar ondanks dat probeer ik te doen wat hier gedaan moet worden. Men is kennelijk ook vergeten dat mijn vrouw ik over de 54 kinderen weer op het rechte pad hebben proberen, toen iedereen en Curaçaosche staat hen liet vallen.

Verder werd de vraag gesteld over mijn haarband en waarop ik antwoordde dat het mijn geloof was in het Energieniale leven. Ik haalde aan dat ik mijn band net zo draag als vele mensen die een kruis op hun borst dragen.

Zo kwam ook de vraag, kan het eiland onafhankelijk zijn.
Het eiland kan niet werkelijk onafhankelijk worden daar er te weinig vaste inkomsten zijn. Maar het is gewoon een probleem in de totale denkwijze van hier. Het is vreemd dat men niet samen wil werken als volwaardige partnes. We zullen altijd afhankelijk blijven van een andere mogendheid. Zie maar wat men nu aan het doen is met het binnenhalen van de Chinezen.

No Bai Vota werd aangehaald en ik vertelde dat No Bai Vota werd gelanceerd 8 jaren geleden na PBV omdat een lokale notaris weigerde de partij in te schrijven. De partij zou bestaan uit 3 bestuursleden en ik als persoon om op te stemmen. Later bij genoeg zetels zouden we gaan werken met jongere politici die dan een nieuwe vorm van politiek zouden voeren.

Waarom ik niet een andere notaris had genomen vertelde ik, dat er in die 3 weken onbeschrijfelijke bedreigingen vanuit de politiek kwamen als ik werkelijk door zou gaan. Ik vertelde dat ik veel wil doen voor het eiland maar als in de politiek men zo ver gaat om andersdenkenden te vermoorden is het duidelijk dat dat de weg niet is. De andere weg ben ik toen ingeslagen.

Later bleek dat heer Wiels veel van het concept van de PBV partij had overgenomen, wat nog steeds te lezen staat op mijn website. Hij heeft ook mensen op de plaatsen gezet die niet gekozen waren maar volgens hem de beste voor de job zouden zijn.

Verder was er een vraag of ik een spion was die vele informatie doorspeelt naar Nederland. Ik vertelde dat bepaalde informatie gegeven werd om meer informatie te krijgen zoals de week tijdens de besprekingen van het nieuwe statuut achter gesloten deuren. Die informatie kwam vanuit de hoogste autoriteit van Nederland. De week achter gesloten deuren werd de gas- en olieverdeling afgehandeld. Nederland eiste toen het gas op en kwam op een akkoord met Venezuela en zo indirect met heer Ansary.

Dan kwam het ontkennen van gas en olie in de lokale politiek ter sprake.
De olie en het gas onder ons eiland werden zoals eerder aangehaald achter gesloten deuren bekonkeld tijdens de potverdeling oftewel gesprekken over het nieuwe statuut! Het statuut wat via een rechterlijke uitspraak in Straatsburg door 12 rechters in het Europees Hof naast zich neergelegd werd.

Verder was er de vraag over heer Ansary, wat die ermee te maken had en ik vertelde dat heer Ansary een van de machtigste mensen op deze aarde is (Parma group) en dat hij de enige is die met Venezuela mag dealen. Daarom heeft voor de contracten, heer Ansary Banco di Caribe en Ennia opgekocht en heeft hij belangen in meerdere projecten zoals WTC via de Venezolaanse lijn.
Ansary heeft contracten getekend tezamen met heer Ys en heer Tromp! Contracten die om olie gaan terwijl het Nederland om het gas te doen is.


Ook was er de vraag hoe het niet stemmen zou gaan.
Als mensen niet gaan stemmen, dus niet verschijnen op het stembureau noch sedula laten zien, en we komen boven de 51% dan kan er internationaal aangevochten worden dat de verkiezingen ongeldig zijn. En zo valt dan ook aan te tonen dat we niet onder een democratisch systeem vallen en dat er ondemocratisch gehandeld wordt in de politiek. Ik haalde aan als voorbeeld van democratisch handelen Zwitserland, waar men een zakenkabinet heeft en zakenmensen van grote bedrijven het land besturen en bij belangrijke beslissingen wordt er referenda ingelast. Dat zagen we laatst over een minimumloon waar de bevolking tegen was en dan niet door ging.

Dan nog even de rol van de Chinezen die alles opkopen;
De Chinezen zullen het eiland langzaam maar zeker overnemen en er was maar één politicus die dat voorzag en dat was heer David Dick.

Tot zo ver het interview en mochten de beelden van CBA nog vrij komen zullen deze door mij vrijgegeven worden.

 

 

 

 
 
 

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon
Wiki icon

 

Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering. Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.

advertising,animals,architecturalrenderings,art,artwork,aruba,awards,banners,baselmans,bonaire,bookillustration,books,buildings,cards,cars,courses,curacao,dogs,downloads.drawing, drawings,energieniaal,epub,exhibition,films,free courses,free,gallery,gift,glas artgraphic design,guestbook,health,illustrations,john,johnbaselmans,kids,life,mexico,muralsnature,netherland,pdf,portraits, postal stamps,posters,power drawings,private,sculptures,stamps,trucks,united states,video